Beslutningstager
Bruger I krudtet på de mest lønsomme kunder?

Følger organisationen din strategi?

Producerer I de rette varer på de rette maskiner på det rette tidspunkt?
Analytiker
Bruger du din tid på at finde data i stedet for at analysere?

Mangler du kraft til at analysere?
IT-Chef
Løber omkostningerne til Data Warehouse og Business Intelligence løbsk?

Er du i tvivl om infrastrukturen kan klare "Big Data"?

Skal virksomheden i gang med business intelligence for første gang?
Nyt fra Google+