Business Intelligence

Skab bedre resultater gennem aktiv brug af data

Forøg værdien af din IT med Business Intelligence

En Business Intelligence løsning fra Viteco gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger baseret på fakta.

Dine IT-systemer ophober hele tiden data. Lige nu er de måske mest en omkostning – med Business Intelligence kan du gøre dem værdifulde og øge din virksomheds produktivitet, ressourceanvendelse, kundebetjening og meget andet.

Mængden af data i dagligdagen stiger og stiger hvilket øger behovet markant for løsninger, der kan skabe overblik over de mange informationer – også for mindre virksomheder. At have overblik og være informeret i tide er et vigtigt konkurrenceparameter i dag og kan for mange virksomheder være et spørgsmål om succes eller fiasko.

Der er også øgede rapporteringskrav fra myndigheder, hovedkontorer, moderselskaber mv. Det medfører ofte enorme arbejdsbyrder i perioder, og kan gå hen og blive reelle vækstbarrierer for en virksomhed eller en organisation.

Hos Viteco mener vi, at alle virksomheder bør have mulighed for at få det nødvendige overblik. Derfor arbejder vi målrettet på at få implementeringstiden og -omkostningerne til en BI løsning ned, så vores kunder er sikret en hurtig tilbagebetaling af deres BI investering, plus de med få midler kan drifte og videreudvikle deres løsning i takt med at verden og behovene ændrer sig.

Masser af erfaring og faglighed

Vi har mange års erfaring indenfor området og vi mener selv, at vi tilbyder nogle af de mest konkurrencedygtige produkter på markedet. Fælles for alle vores produkter er, at de er driftsikre, visionære, intuitive og naturligvis rigtigt prissat, så det i sidste ende er vores kunder, der får mest ud af det.

Vores erfaringer har vi fra en række forskellige brancher, heriblandt finansbranchen, forsyningsvirksomheder, produktionsvirksomheder, distributionsvirksomheder og offentlige institutioner og indtil nu har vores metoder virket for alle de forskellige forretningsområder.

Vi tager udgangspunkt i disciplinen “Business Intelligence” og tilfører den rette faglighed, de tekniske kompentecer samt sparring og rådgivning til projektets interessenter. På den måde løser vi opgaverne i tæt samarbejde med vores kunder.

Løsninger skabt til forandring

Verden udvikler og forandrer sig i højere og højere tempo og det stiller store krav til virksomhederne og deres evne til at tilpasse sig.

Derfor skal vores løsninger være skalerbare, ensartede, veldokumenterede og ikke mindst lette at vedligeholde.  Med udgangspunkt i Kimballs definition af DW/BI livscyklussen implementerer og dokumenterer vi vores løsninger og vores eget udviklede faktum warehouse suite er designet helt specifikt til at understøtte denne.

Kort implementringstid giver mere værdi - hurtigere

Fremgangsmåden for alle vores BI-projekter er den samme.

Ved at tage udgangspunkt i et enkelt forretningsområde eller et måleområde igangsættes en proces, der på forholdsvis kort tid munder ud i en række rapporter eller analyser, som vi der efter hjælper kunden med at implementere organisatorisk, for at sikre det ønskede udbytte.

Med disse korte forløb får vores kunder hurtigere gavn af deres data warehouse. Det gør også at kompleksiteten i projektet minskes samtidig med at kunderne løbende får mulighed for at prioritere hvilke forretningsområder, der skal indarbejdes i data warehouset.

Ved at anvende Yellowfin som rapporteringsværktøj kommer vores kunder hurtigt igang med at høste frugterne af deres investering. Men der kan naturligvis også rapporteres og analyseres ved brug af andre værktøjer, hvis det findes bedre egnet.

Hvad enten det drejer sig om et helt nyt tiltag eller om det er udvidelse af en eksisterende løsning, kan vi hjælpe jer i mål med en sammenhængende, robust og skalérbar løsning.
I skal opleve en målbar forskel når I samarbejder om en løsning med os.

Peter Victor Wiese
Direktør & Partner
+45 53 78 72 42