Forøg værdien af din IT med en Business Intelligence løsning

Dine IT-systemer ophober hele tiden data. Lige nu er de måske mest en omkostning – med en Business Intelligence løsning kan du gøre dem værdifulde og øge din virksomheds produktivitet, ressourceanvendelse, kundebetjening og meget andet.

Mængden af data i dagligdagen  stiger, hvilket øger behovet markant for løsninger, der kan skabe overblik over de mange informationer –også for mindre virksomheder. At have overblik og være informeret i tide er et vigtigt konkurrenceparameter i dag. Der er også øgede rapporteringskrav fra myndigheder, hovedkontorer, moderselskaber mv. Det medfører ofte enorme arbejdsbyrder i perioder og kan gå hen og blive reelle vækstbarrierer for en virksomhed.

Hos Viteco mener vi, at alle virksomheder bør have mulighed for at få det nødvendige overblik. Derfor arbejder vi målrettet på at få implementeringstiden og -omkostningerne til en BI løsning ned. På den måde er vores kunder sikret en hurtig tilbagebetaling af deres BI investering. Dermed får de overskud til at drifte og videreudvikle deres løsning i takt med, at verden og behovene ændrer sig.

 

MASSER AF ERFARING OG FAGLIGHED MED EN BUSINESS INTELLIGENCE LØSNING

Vi har mange års erfaring indenfor området og vi mener selv, at vi tilbyder nogle af de mest konkurrencedygtige produkter på markedet. Fælles for alle vores produkter er, at de er driftsikre, visionære, intuitive og naturligvis rigtigt prissat, så det i sidste ende er vores kunder, der får mest ud af det.

Vores erfaringer har vi fra en række forskellige brancher, heriblandt finansbranchen, forsyningsvirksomheder, produktionsvirksomheder, distributionsvirksomheder og offentlige institutioner. Indtil nu har vores metoder virket for alle de forskellige forretningsområder.

Vi tager udgangspunkt i disciplinen “Business Intelligence” og tilfører den rette faglighed, de tekniske kompentencer samt sparring og rådgivning til projektets interessenter. På den måde løser vi opgaverne i tæt samarbejde med vores kunder.

 

LØSNINGER SKABT TIL FORANDRING

Verden udvikler og forandrer sig i højere og højere tempo. Det stiller store krav til virksomhederne og deres evne til at tilpasse sig.

Derfor skal vores løsninger være skalerbare, ensartede, veldokumenterede og ikke mindst lette at vedligeholde.  Med udgangspunkt i Kimballs definition af DW/BI livscyklussen implementerer og dokumenterer vi vores løsninger. Desuden er vores eget udviklede faktum warehouse suite designet helt specifikt til at understøtte denne.

KORT IMPLEMENTERINGSTID GIVER MERE VÆRDI – HURTIGERE

Fremgangsmåden for alle vores BI-projekter er den samme.

Ved at tage udgangspunkt i et enkelt forretningsområde eller et måleområde igangsættes en proces, der på forholdsvis kort tid munder ud i en række rapporter eller analyser. Derefter hjælper vi kunden med at implementere den organisatorisk for at sikre det ønskede udbytte.

Med disse korte forløb får vores kunder hurtigere gavn af deres data warehouse. Det gør også, at kompleksiteten i projektet mindskes. Samtidig afgør kunderne hvilke forretningsområder, der skal indarbejdes i data warehouset.

Ved at anvende Yellowfin som rapporteringsværktøj kommer vores kunder hurtigt i gang med at høste frugterne af deres investering. Men der kan naturligvis også rapporteres og analyseres ved brug af andre værktøjer, hvis det findes bedre egnet.

 

Share This