Data Warehouse

 

Data Warehousing har været en udbredt disciplin siden begyndelsen af 80’erne. I de seneste år har flere virksomheder investeret i et eller flere data warehouses for at optimere rapporteringen.

Viteco har bygget et framework – faktum warehouse suite – som hurtigt kan etablere et data warehouse. Det lægger grundstenen for rapportering på tværs af organisationen. Det betyder, at et data warehouse ikke længere er forbeholdt store organisationer med store it-budgetter, men noget alle virksomheder, der har data-drevne processer, kan få gavn af.

Faktum® er bygget specifikt til Microsoft SQL Server, da det ofte er denne platform vores kunder har i forvejen, eller ønsker at anskaffe sig.

Og hvis jeres virksomhed er så priviligeret at have et data warehouse, men at det ikke fungerer optimalt, har vi stor erfaring med at skifte det hele eller enkelte komponenter. På den måde kan performance, datakvalitet, tilgængelighed og dokumentation øges.

Nogle af fordelene ved at etablere et data warehouse:

  • Mulighed for at sammenkoble data fra flere systemer og analysere på tværs i samme arbejdsgang.
  • Bevarer performance på kildesystemerne, da de ikke belastes ved rapportering og analyse.
  • Datamaterialet indsnævres og struktureres, så rapportering bliver enklere, mere målrettet og lettere at forstå for forretningen.
  • Øger datakvaliteten ved at tilpasse eller fjerne mangler i data, når de indlæses fra kildesystemet.
  • Øger mulighederne for at gemme historikdata struktureret med henblik på fremtidige analyser.

Hvordan etableres et data warehouse?

Processen for at etablere et data warehouse er ret simpel, så snart det tekniske opstart er på plads. Hos Viteco arbejder vi med udgangspunkt i Kimballs BI/DW lifecycle, som så dagens lys tilbage i midt 80’erne, hvor hovedformålet var løbende at tilføre værdi til forretningen.

I stedet for at fokusere på store og langvarige projekt-leverancer, så tager vi et område ad gangen og sikrer løbende forankring og anvendelse i organisationen.