DataForBusiness

Kun 36% af de danske virksomheder får i dag det fulde udbytte af deres data, viser DataForBusiness’ undersøgelse. 

Hvor datadrevet er din virksomhed?

Med DataForBusiness kan du og din virksomhed blive benchmarket i forhold til virksomhedens digitale formåen med anvendelse af data.

Er din virksomhed blandt de 36% eller de 64%?

 

%

Så mange virksomheder misser datadrevet vækst

DataForBusiness – sæt gang i din datadrevne vækst

Hele 64% får hverken helt eller delvist udnytte potentialet ved digitalisering og anvendelse af virksomhedsdata i forhold til virksomhedens drift. Et tab som ofte skyldes det manglende tekniske setup.

Datasiloer, hvor relevante data er splittet op mellem forskellige systemer, samt en manglende strategi for et fælles datagrundlag blokerer ligeledes mulighederne for en del virksomheder. Derved udelukkes mulighederne for at opnå de store gevinster ved brug af data.

For at høste de store gevinster af data skal man kunne kigge på tværs af salg, produktion, leverandører, logistik og øvrige dele af værdikæden.

DataForBusiness baggrund

DataForBusiness er et initiativ, hvor aktører på tværs af erhvervs- og forskningssektorerne finder sammen om at styrke arbejdet med data. DataForBusiness skal hjælpe dig med at finde inspiration og retning i en verden af data, uanset om du endnu ikke har et klart billede af, hvordan data skal skabe vækst og værdi for din virksomhed, eller om data allerede er stærkt forankret i din virksomhedskultur.

Samarbejdet på tværs af sektorer og mellem aktører er helt afgørende for, at vi får skabt den digitale omstilling og vækst som Danmark har brug for
Brian Mikkelsen

Daværende erhvervsminister

Hvordan udnytter du mulighederne i DataForBusiness?

Første step er at komme igennem DataForBusiness spørgeskemaet og få afdækket, hvad dit udgangspunkt er. Er du Apprentice, Scholar, Hoarder eller Wizard. Afhængigt af din arketype er det typisk nogle bestemte problemstillinger, der især bør gøres noget ved for at komme videre. Du får også et indblik i, hvad værdien af at skabe vækst med data kan være for dig. Ud fra dine svar fremkommer desuden nogle forslag til fokusområder.

Du kan også vælge at gå igennem testen sammen med en af vores konsulenter – det er der mange, der vælger. Spørgeskemaet kan virke langt, og der er ofte elementer, der har gavn af en ekstra forklaring, før man svarer.

Når du har gennemført testen, beregner DataForBusiness resultatet af dine samlede svar, og melder klar. Du kan så se, hvordan du er placeret i modenhedsmatrixen og hvad der peges på af fokusområder. Vi anbefaler at du gennemgår resultatet med en konsulent – det koster ikke noget – så du får mest muligt ud af din indsats.

Det vil normalt munde ud i forslag til indsatsområder og nogle forventede områder, hvor du kan forvente at få værdi. Det er både områder, hvor der er lavthængende frugter og den lidt længere bane, hvor der ofte ligger de store gevinster.

Hvor datadreven er du?

Er din virksomhed blandt de 36% eller de 64%? Med DataForBusiness kan du og din virksomhed blive benchmarket i forhold til virksomhedens digitale formåen med anvendelse af data. Ud fra en række spørgsmål placeres du i en matrix med 4 arketyper, der hjælper dig videre i din digitale udvikling. Herunder kan du se en kort beskrivelse af de udfordringer, de 4 arketyper typisk har og lidt om, hvor de skal sætte ind for at komme videre.

DataForBusiness Modenhedsmatrix
Arketyperne adskiller sig baseret på analyse af to områder – Virksomhed og Virkelighed. Virksomhed fanger de ressourcer og kompetencer, der er til stede i virksomheden. Virkelighed kortlægger, hvor god man er til at omsætte initiativerne til værdi.

Data Hoarder

På et større kraftvarmeværk havde man gennem mange år samlet data om energiproduktionen, afregning til kunderne, økonomi og meget mere. Data lå imidlertid i hvert deres system uden mulighed for at knytte dem sammen.

En af deres udfordringer var, at varme og energileverancerne blev afregnet aconto med en årlig opgørelse i marts. Det betød, at de tal man havde på forbrug/salg reelt var to år gamle, når man lagde budget i januar måned. Det gør det svært at styre en virksomhed præcist.

For at overkomme problemet blev data fra økonomisystem og afregningssystem samlet i et fælles datawarehouse med daglig opdatering. Samtidig blev afregningsmodellen fra økonomisystemet indlæst og eksekveret, så de fik adgang til forbrug/salg på daglig basis i stedet for to år forsinket. Det har muliggjort en helt anden planlægning og også øget ambitionerne om, hvad de kan få ud af data.

Næste store skridt er en automatiseret dataoverførsel mellem produktionsplanlægningssystem og energimarkedet. Det vil give mulighed for hurtig reaktion på ændringer i markedet, fx når et andet kraftværk har et nedbrud. Der er stort potentiale i at kunne udnytte disse situationer, hvor der er akut efterspørgsel efter energi – typisk til væsentlig højere pris end markedsprisen.

Selvom de havde masser af data og også en stor del af de tekniske ressourcer til at håndtere dem, manglede der et fælles datagrundlag på tværs af værdikæden. Ledelsen havde visionerne om at skabe værdi fra data, men der manglede kompetencer for at føre det ud i livet. Ved at få knyttet råvareleverance, produktion, forbrug og økonomi sammen i et tilgængeligt format og stille data til rådighed i let forståelige værktøjer, er de nu godt på vej mod at blive Data Wizards.

Data Wizard er den mest komplette dataanvender i DataForBusiness

Data Wizard

For at finde en ægte Data Wizard må vi trække på vore samarbejdspartnere. Exasol leverer en dataplatform, der typisk anvendes af Data Wizards. Blandt deres kunder er virksomheder som Zalando, King (Candy Crush spillet m.fl.), Adidas og mange andre virksomheder. Hos dem alle er data en fuldstændig integreret del af den måde de driver forretning på.

Det er ikke fordi deres produkt er data, men måden Adidas arbejder med deres kunder på tværs af alle deres salgskanale kunne slet ikke ske uden data. Typisk indgår brugen af data centralt i virksomhedens strategi.

Data Wizards holder fokus på at være i front. Det betyder teknologien betyder alt og ofte presses den til det yderste. Investeringerne i ny teknologi er store og  derfor er det vigtigt der vælges rigtigt hver gang. 

Data Apprentice

En af vores kunder kom fra en situation, hvor der månedligt blev trukket fakturerings- og betalingsdata ud i et excelark. Det tog tre dages arbejde. Når det var gjort kunne de se betalingstatus på kunderne. Når der blev ringet op til kunder for at rykke havde en del allerede betalt i de mellemliggende dage.

Første skridt var at etablere et automatisk dannet datagrundlag, så de sparede de tre dages arbejde hver måned.

Excelarket blev erstattet af standardrapporter, og opdateringsfrekvensen blev efterhånden sat op til 3 gange om dagen. Så sparede de også opkald til kunder, der i mellemtiden havde betalt.

Et stort skridt op ad Virksomhedsaksen med et markant kompetanceløft. Alt sammen gennemført på en måned.

De har efterfølgende tilføjet produktionsdata til faktureringsdataen. Det gør, at de nu kan stoppe kunder, der melder fra og til deres ydelser, for derved at udskyde betalingerne. Blikket henover flere led i deres værdikæde giver dem styr på fuskerne og indsigt i mulighederne et samlet datagrundlag giver.

Som Data Apprentice er det godt at starte med små projekter, der hver gang giver konkret forretningsmæssig værdi. De kan typisk gennemføres indenfor en måned. På den måde giver de en god og konkret måde at komme igang med rejsen mod datadrevet vækst.

Data Scholar en en arketype i DataForBusiness med strategi og kultur på plads

Data Scholar

Som eksempel på en Data Scholar, vi arbejder med, har vi et analysebureau, der har flere rene dataprodukter. Så i den henseende er de helt fremme i skoene med databaseret vækst.

De havde et ønske om at strømline produktionen af deres rapportprodukt for undersøgelse af hjemmesidebrug. Processen bar præg af mange ønsker, og lidt færre konkrete mål og fokuspunkter. Vi leverede et stykke software, der som aftalt kunne danne deres standard afrapportering som Powerpoint.

Tidligere skulle de bruge op mod 3 timer, hvor en analytiker fik data ud i Excel og efterbehandlede dem dér, hvorefter de overførte det til Powerpoint og overgav det til den med kundekontakten. Med det nye værktøj kan det samme gøres på 15 minutter og det hele gøres i én arbejdsgang.

Som en del af projektet blev der bygget et datawarehouse, hvor de fik adgang til alle indsamlede analysedata for de seneste 7 år. Det var første gang, de nogensinde havde set alle deres data samlet, og havde en aha-oplevelse, da de så at de faktisk havde rundet 100 mio. svar fra brugere.

Som andre Data Scholars er de præget af mange idéer, ildsjæle og ønsker til forskellige tiltag. Udfordringen er, at det ikke altid ender med robuste produktionsmodnede løsninger, der kan levere stabilt dag ud og dag ind. Med et samlet datagrundlag har de taget et vigtigt første skridt til at komme videre. Fremover skal det udbygges, og der skal fokuseres på at fjerne tekniske barrierer og have fokus på udbyttet af løsningerne. Så kommer projekterne helt i mål, så de ikke bliver i prototypestadiet for evigt.

Hvor datadrevet er din virksomhed?

Med DataForBusiness kan du og din virksomhed blive benchmarket i forhold til virksomhedens digitale formåen med anvendelse af data.

Er din virksomhed blandt de 36% eller de 64%?

Loading...