Den Danske Dyrlægeforening

Vision:

  • Den Danske Dyrlægeforening er dyrlægernes stærke, fælles organisation og markante profil i samfundet.
  • Det kommer til udtryk i et synligt arbejde for at fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt et målrettet arbejde for medlemmernes økonomiske, faglige og fagpolitiske interesser.
  • Alle dyrlæger finder det oplagt og attraktivt at være aktivt medlem af dette fællesskab.

Mission:
At fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt at medvirke aktivt til gode arbejdsvilkår for medlemmerne.