Om Københavns Kommune

Københavns Kommune har 7 forvaltninger, som skal varetage københavnernes interesse. Disse er: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen.