Vestforbrænding

Vestforbrænding tilbyder 19 ejerkommuner alle de nødvendige løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder.

De har adskillige ordninger og aktiviteter, som de administrerer på vegne af deres19 ejerkommuner, herunder 24 genbrugsstationer. I 2016 blev der indsamlet ca. 350.000 tons affald på genbrugsstationerne.

Ialt blev ca. 380.000 tons husholdningsaffald genanvendt i 2016, hvilket svarer til 58 % af alt husholdningsaffald i de 19 kommuner, eller 41% af de samlede mængder affald håndteret i Vestforbrænding-regi.