Vestforbrænding

Vestforbrænding

Vestforbrænding Vestforbrænding tilbyder 19 ejerkommuner alle de nødvendige løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder. De har adskillige ordninger og aktiviteter, som de administrerer på vegne af deres19 ejerkommuner, herunder 24...
Team Tankers

Team Tankers

Team Tankers Team Tankers International bygger på en lang og stolt tradition i shippingindustrien, som kan spores tilbage til 1968, da Team Tankers først blev indarbejdet i Norge. Den 29. juli 2014 blev Team Tankers International Ltd indarbejdet i Bermuda med det...
Danske Skov- og Landskabsingeniører

Danske Skov- og Landskabsingeniører

Danske Skov- og Landskabsingeniører ​Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, sociale og faglige interesser at fremme gode kollegiale forhold samt at fremme den faglige udvikling til gavn for foreningens medlemmer og for dansk have- og parkdrift samt...
JA

JA

JA JA er fagforeningen, som samler kandidater, bachelorer og studerende inden for natur, miljø og fødevarer. JA tilbyder rådgivning og bistand af høj kvalitet vedrørende løn og ansættelse og støtter medlemmernes kompetenceudvikling og karriere. JA kvalificerer...