Granhøjen

Granhøjen

Om Grandhøjen Granhøjen er en virksomhed som tilbyder en række forskellige botilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problematikker. Granhøjen driver også hotel, cafe og gårdbutik. I takt med at Granhøjen har udvidet på flere fronter og er vokset...
Vækstfonden

Vækstfonden

Om Vækstfonden Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vækstfonden er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Loven om Vækstfonden siger, at fonden skal fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for på den måde at opnå større...
Københavns Kommune

Københavns Kommune

Om Københavns Kommune Københavns Kommune har 7 forvaltninger, som skal varetage københavnernes interesse. Disse er: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og...
Vestforbrænding

Vestforbrænding

Vestforbrænding Vestforbrænding tilbyder 19 ejerkommuner alle de nødvendige løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder. De har adskillige ordninger og aktiviteter, som de administrerer på vegne af deres19 ejerkommuner, herunder 24...
Blueenergy

Blueenergy

Blueenergy Blue Energy sælger enkle og forstålige el-aftaler med fokus på miljøet. Vi er et energiselskab der sælger enkle el-abonnementer til hele Danmark. Vi sælger kun miljøvenlig el, og hjælper dig til at få styr og holde dit forbrug nede, da det gavner miljøet....