Rapportering

Hele formålet med at søsætte et BI projekt er at få omsat data til forretningsmæssige handlinger. Før det kan ske, kræves rapportering og analyse af data.

Hos Viteco hjælper vi vores kunder med at se sammenhænge i data og sætte data sammen til rapporterings- og analyseformål. Hvis forarbejdet er gjort godt, så kan næsten alt lade sig gøre, når det kommer til rapportering. Og er løsningen sat rigtigt sammen, så bliver rapportering på tværs forretningsområder og fagområder lettere at arbejde med, da indforståede begreber eller systemrelaterede oplysninger omsættes til forretningsmæssige definitioner.

For at give vores kunder mest mulig gavn af deres data, har vi valgt at anbefale Yellowfin som rapporteringsværktøj. Det har vi valgt, fordi det er så let og intuitivt at anvende, at vores kunder hurtigt bliver i stand til selv at videreudvikle deres rapporter, analyser og dashboards. Det er på alle måder en teknisk moderne platform, som opfylder samtlige krav, der stilles vedrørende funktionalitet afvikling, drift og tilgængelighed, når det gælder high-end rapportering.

Vi har også erfaring med andre rapporteringsværktøjer og assisterer gerne med rapportudvikling i andre værktøjer.