Viteco Data Suite

Den sikreste, hurtigste og billigste vej til en god løsning!

Data Warehouse på rekordtid

Mange virksomheder bruger enorme ressourcer på at få deres første Data Warehouse. Men sådan behøver det ikke at være. 

Vi har samlet alle vores dyrt købte erfaringer i en vifte af værktøjer, som gør Viteco til et sikkert valg, når din virksomhed skal have et Data Warehouse.  Vi kalder det Viteco Data Suite.

Med få operationer får du nemt sat de processer op, som henter data ud fra dine forretningssystemer, så de kan bruges på tværs i forretningen.  

Du kan selv holde øje med dit Data Warehouse

Med den simple brugergrænseflade kan du selv se, om dit Data Warehouse kører som det skal, og om data bliver overført og modelleret som planlagt. 

Og opstår der fejl, så kan du nemt se hvad der er gået galt og evt. ringe til vores support og få hurtig hjælp til at få det til at køre igen.

 

Det er værdifuld viden, at have styr på performance på dit Data Warehouse.  Hvis det kører stabilt så skal man sjældent gøre noget, men hvis det pludselig tager længere eller kortere tid at hente og processere data, så er der ofte noget galt, eller mængden af data har ændrets sig markant. På dashboradet kan du se om procsserne kører stabilt. 

Opbygning og arkitektur

Viteco Data Suite består af en række modulkomponenter, en metode og brugergrænseflade, så man kan kigge ned i “motorrummet”.  

 

Moduler

Extract

Extract modulet sikrer stabile overførsler fra dine forretningssystemer til dit data warehouse.  Modulet er designet, så det belaster dine databaser mindst muligt, og du kan vælge om du vil hente hele tabeller, eller kun nye, eller ændrede rækker. Sidstenævnte kan være en stor fordel hvis du har tabeller med mange data. Det kan fx. være transaktionsdata fra et økonomisystem eller målerdata fra en maskine. 

n

Historic

Modulet Historic opbygger fuld historik på de udtrukne data, der på dette tidspunkt stadig har kildesystemets struktur. Historikken giver et standardiseret udgangspunkt for den videre behandling af data med tillæg af forretningsregler, omstrukturering til rapportering, analyse og andre anvendelser, og hjælper til at forenkle de efterfølgende trin. Historikken sikrer, at man efterfølgende altid kan placere informationen tidsmæssigt korrekt, og i en række tilfælde har det også hjulpet til at korrigere data i kildesystemet, da man her har et fuldt billede af, hvordan data er ændret i kilden over tid.

Datadeling

Med Share kan få data ud af Data Warehouset. Man skal blot definere, hvor data skal hen, og hvilken data det drejer sig om, derefter klarer Share resten.

Det bruges bl.a. til at ajourføre data i Master Data, så man ikke manuelt behøver at holde øje med nye kundenumre og taste basisinformationen ind – den kommer ind automatisk. Herudover anvendes modulet i sammenhænge, hvor dataløsningen fungerer som integrations hub, hvor data udveksles begge veje til andre systemer.

s

Audit Logning

Alle kørsler bliver logget, så det er nemt at finde eventuelle fejl i dataudtræk eller databehandling. Hvis du har en supportaftale kan systemet sende besked direkte til Vitecos support og sikre hurtig og effektiv udbedring af fejlen. 

 

 

Automated test

Check giver mulighed for at definere kontroller af data, både sammenligninger/afstemninger mellem forskellige datasæt, og om et datasæt overholder definerede regler. Her bliver du sikker på, hvordan kvaliteten af din data er. En af fordelene ved Check er, at man både kan benytte det til automatiserede test i udviklingsforløbet, og til løbende datakvalitetskontrol i et produktionsmiljø.

Master Data

Master Data er en webapplikation, til at håndtere de løse data, omkring et data warehouse. Berigelse af kunde-, produktdata og andet med rapporteringskategorier (fx segment, kategorier). Beskrivelse af koder fra systemerne, der ikke kommer med en tekst, men blot en uforståelig kode m.m.

Applikationen kan også bruges til at indhente information fra forskellige afdelinger, da det eneste, der kræves er adgang til en browser, så man ikke behøver at få specialudviklet en særlig applikation hertil.

Master Data kræver ingen programmering, man definerer nemt kolonner og tabeller til at håndtere informationerne.

Documentation

God dokumentation er et meget vigtigt led i at skabe den nødvendige governance for din dataløsning.

Ved at sikre en ensartet og struktureret dokumentation, holder løsningen længere og bevarer tilliden til data.

Dokumentation er en integreret del af vores udviklingsmetode, og løsningen dokumenteres undervejs, så opsamling af nødvendig information til udvikling og blivende dokumentation sker i samme arbejdsgang. Dokumentationsprocessen indeholder et datakatalog og en beskrivelse af data, derudover viser den også sammenhængen fra kilde til løsning.

Vil du vide mere, så skriv en mail til os

Loading...