Viteco Data Suite

Bygget på Best Practice og mange års erfaring…

 

Viteco Data Suite er et sæt værktøjer, der sætter skub i udviklingen og hæver kvaliteten.

 

Uanset hvilke systemer du arbejder med, kan du nemt få adgang til de data,  du har i fx. dit ERP-system og kombinere dem med data fra andre systemer, som fx. løn, projektstyring, målerdata etc. etc. På den måde får du det fulde overblik, og indsigt på tværs af systemer.

Startup

Henvender sig til mindre organisation eller den der allerede er i gang med at etablere Business Intelligence, og er rettet mod førstegangsløsninger, der ikke er alt for konkrete. Som startup har du mulighed for at bruge op til 50 kildetabeller.

 

Kr. 15.000 pr år

Advanced

Er rettet mod organisationer som allerede på nuværende tidspunkt er i gang med at bruge Business Intelligence, og mere avanceret databehandling. Her kan man bruge op til 500 kildetabeller.

 

Kr. 45.000 pr år

Enterprise

Er rettet mod større virksomheder og organisationer, der anvender Business Intelligence med mange datakilder og mange brugere. 

Med en Enterprise kan Viteco Data Suite anvendes ubegrænset.

Hvad indeholder Viteco Data Suite?

Extract

Extract er det modul der benyttes til at flytte data fra et kildesystem til den analytiske dataform.

Fordelene ved at flytte data er, at de tunge analytiske forespørgsler og rapporter derved ikke sløver produktionssystemet. Extract-modulet er 100% metadatastyret, så man definerer blot, hvordan man forbinder til en kilde, hvilke informationer man ønsker derfra, og så lander dataene på dataplatformen. Extract understøtter udtræk fra relationelle databaser, REST services, http, CSV-filer, XML-filer og Viteco Master Data.

Extract Multisource

Multisource udvider Extract til at kunne læse data fra mere end 90 yderligere kilder, fx Salesforce og Shopify, der bliver ligeså enkle at hente data fra, som hvis det var en database. På den måde slipper du for at sætte dig ind i og administrere hver enkelt API.

Historic

Modulet Historic opbygger fuld historik på de udtrukne data, der på dette tidspunkt stadig har kildesystemets struktur. Historikken giver et standardiseret udgangspunkt for den videre behandling af data med tillæg af forretningsregler, omstrukturering til rapportering, analyse og andre anvendelser, og hjælper til at forenkle de efterfølgende trin. Historikken sikrer, at man efterfølgende altid kan placere informationen tidsmæssigt korrekt, og i en række tilfælde har det også hjulpet til at korrigere data i kildesystemet, da man her har et fuldt billede af, hvordan data er ændret i kilden over tid.

Master Data

Master Data er en webapplikation, til at håndtere de løse data, omkring et data warehouse. Berigelse af kunde-, produktdata og andet med rapporteringskategorier (fx segment, kategorier). Beskrivelse af koder fra systemerne, der ikke kommer med en tekst, men blot en uforståelig kode m.m.

Applikationen kan også bruges til at indhente information fra forskellige afdelinger, da det eneste, der kræves er adgang til en browser, så man ikke behøver at få specialudviklet en særlig applikation hertil.

Master Data kræver ingen programmering, man definerer nemt kolonner og tabeller til at håndtere informationerne.

Check

Check giver mulighed for at definere kontroller af data, både sammenligninger/afstemninger mellem forskellige datasæt, og om et datasæt overholder definerede regler. Her bliver du sikker på, hvordan kvaliteten af din data er. En af fordelene ved Check er, at man både kan benytte det til automatiserede test i udviklingsforløbet, og til løbende datakvalitetskontrol i et produktionsmiljø.

Share

Share kan få data ud af data warehouset. Man skal blot definere, hvor dataen skal hen, og hvilken data det drejer sig om, derefter klarer Share resten.

Det bruges bl.a. til at ajourføre data i Master Data, så man ikke manuelt behøver at holde øje med nye kundenumre og taste basisinformationen ind – den kommer ind automatisk. Herudover anvendes modulet i sammenhænge, hvor dataløsningen fungerer som integrations hub, hvor data udveksles begge veje til andre systemer.

Documentation

Documentation er et vigtigt led i at skabe den nødvendige governance for din dataløsning. Er struktureret dokumentation af dataløsningen. Strukturen underbygger måden, en løsning etableres på, så opsamling af nødvendig information til udvikling og blivende dokumentation sker i samme arbejdsgang. Documentation processen indeholder et datakatalog og en beskrivelse af data, derudover viser den også sammenhængen fra kilde til løsning.

Drive

Drive er en driftssupport som omfatter overvågning af dataløsninger, dog er opretning af tilpasninger eller datafejl i forhold til ændringer af datakilder ikke inkluderet. Disse betingelser kan du læse mere om HER i Vitecos drift- og supportaftale.

Vil du vide mere, så skriv en mail til os

Share This